/ Fair use policy VPS

/ Doel FUP

Met de FUP wordt beoogd om overbelasting van het netwerk, misbruik en overlast voor andere gebruikers te voorkomen. De FUP is bedoeld om u als klant voor te lichten over wat u van onze dienstverlening mag verwachten, om tegen te gaan dat u wordt geconfronteerd met onverwachte kosten en om ervoor te zorgen dat u onbezorgd gebruik kunt maken van virtual private servers.

/ Fair use policy VPS

CloudVPS hanteert een Fair Use Policy (FUP) voor al haar diensten en producten.

/ FUP en dataverkeer

Overbelasting van het netwerk en overlast voor andere klanten kan veroorzaakt worden door individuele gebruikers die veel grotere hoeveelheden dataverkeer gebruiken dan het gemiddelde van vergelijkbare klanten.

CloudVPS behoudt zich het recht om de hoeveelheid dataverkeer te monitoren en excessen te filteren. Onder normale omstandigheden is er geen sprake van overmatig gebruik van het dataverkeer. Wijkt de hoeveelheid dataverkeer te sterk af van het gemiddelde, dan zal CloudVPS contact met de klant opnemen hoe hij het gebruik kan normaliseren. Mocht de klant naar aanleiding van dit contact zijn verbruik niet normaliseren, dan kan CloudVPS het dataverkeer (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen.