/ Legal

/ Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staat helder uitgelegd wat we over en weer van elkaar kunnen verwachten.

/ Cookie Policy

Cookies zijn niet allemaal uit hetzelfde deeg gebakken. Zo zijn er bijvoorbeeld analytische en functionele cookies. In onze cookie policy kun je exact lezen welke soorten we gebruiken en voor welk doel.

/ Privacy Statement

Dit privacy statement informeert u over de privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door CloudVPS of andere onderdelen van onze groepsmaatschappijen.

/ Responsible disclosure-beleid

CloudVPS is onderdeel van de team.blue. Bij team.blue vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

/ Fair use policy VPS

CloudVPS hanteert een Fair Use Policy (FUP) voor al haar diensten en producten.

/ Service Level Agreement

Het doel van de Service Level Agreement is het transparant en helder vastleggen van de service-afspraken en verplichtingen, zoals prestatieniveaus, beschikbaarheidsgaranties en onderhoudsvensters, ten aanzien van de door CloudVPS ter beschikking gestelde dienst aan u. 

Classic VPS

Voor onze Classic VPS'en kunt u hier de Service Level Agreement downloaden.

NextVPS & OpenStack

NextVPS & OpenStack 2 Voor NextVPS en OpenStack 2 hebben we een specifieke Service Level Agreement. Deze kunt u hier downloaden