Hulpartikel overzicht

/ Openstack CLI Tools Installatie

OpenStack biedt meerdere mogelijkheden aan voor het beheer van uw cloudomgeving. Naast de toegang middels de Horizon web- interface kunt u ook gebruik maken van de "Command Line Interface" mogelijkheden waarmee u op efficiënte wijze uw openstack omgeving volledig kan beheren en onderhouden. Wij raden u dan ook aan om uzelf verder in te lezen in het gebruik van de OpenStack CLI commando's zodat u meer kunt halen uit uw Cloud Omgeving.

https://docs.openstack.org/python-openstackclient/latest/cli/command-list.html#command-list

Deze installatie omschrijft de installatie van de openstack tool- kit onder zowel Windows als Linux gebaseerde systemen. Voor gebruik van een Windows werkplek dient u ervoor te zorgen dat u de windows PowerShell tot uw beschikking heeft aangezien u vanaf hier de openstack tool- kit kunt gebruiken. Tevens adviseren wij u voor de installatie er zorg voor te dragen dat uw systeem helemaal up to date is en bijgewerkt.

 

Installatie onder Windows

Voor de installatie van de Openstack CLI Toolkit onder windows dient u een aantal componenten te installeren om dit correct werkende te krijgen.

De volgende packages dienen te worden geïnstalleerd en worden hieronder verder uitgelegd

 

Python 2.7

De Openstack CLI tool- kit maakt gebruik van Python. Helaas kunt u op dit moment enkel nog gebruik maken van Python versie 2.7 voor gebruik van de CLI tool- kit en is deze te downloaden van de onderstaande link:

https://www.python.org/ftp/python/2.7.16/python-2.7.16.amd64.msi

U dient er voor te zorgen dat u de system path variabelen ook installeert gedurende de setup van Python zoals hieronder is weergegeven.

  • Herstart hierna uw systeem.

Visual C++ Compiler for Python 2.7

U dient van de onderstaande link een toevoeging te downloaden voor Python2.7, Visual C++.

http://aka.ms/vcpython27

Python-pip

Voor de installatie van de OpenStack CLI tool- kit word gebruik gemaakt van Python-pip. Start een "Windows PowerShell" om deze installatie vanaf uit te voeren en voer de onderstaande commando's uit.

Voor de installatie van pip:

easy_install pip

Update de versie van pip direct na de installatie

python -m pip install --upgrade pip

Installeer met pip setuptools

pip install --upgrade setuptools

Installeer met pip Cryptography

pip install --upgrade cryptography

Installeer met pip PyopenSSL

pip install --upgrade PyopenSSL

Openstack Toolkit

Vervolgens dient u vanaf de Windows PowerShell met pip de OpenStack tool- kit te installeren.

pip install --upgrade --requirement https://download.cloudvps.com/openstack-cli/requirements.txt --constraint https://download.cloudvps.com/openstack-cli/upper-constraints.txt

Source-OpenRC

Om in te loggen naar de OpenStack omgeving dient u gebruik te maken van een script bestand waarmee u uw openstack RC bestand kunt inlezen. U kunt deze downloaden van de onderstaande locatie en opslaan op een locatie voor u wenselijk.

https://download.cloudvps.com/openstack-cli/Source-OpenRC.ps1

Sign het PowerShell script

Om dit script uit te voeren kunt u een PowerShell Exection policy exceptie aanmaken, veiliger is om het script te signen met een SSL- certificaat. Hieronder word beschreven hoe u dit kunt uitvoeren.

Voer het onderstaande commando uit vanaf de PowerShell Command line:

New-SelfSignedCertificate -CertStoreLocation cert:\currentuser\my ` -Subject "CN=Local Code Signing" ` -KeyAlgorithm RSA ` -KeyLength 2048 ` -Provider "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider" ` -KeyExportPolicy Exportable ` -KeyUsage DigitalSignature ` -Type CodeSigningCert

Open nu de certificate store door het volgende commando uit te voeren van de PowerShell command line:

certmgr /s my

Kopieer nu het zelf gegeneerde ssl certificate van de map "Personal -> Certificates" naar

"Trusted Root Certification Authorities"

en

"Trusted Publishers"

U kunt nu het PowerShell script signen door de volgende 2 commando uit te voeren vanaf de PowerShell Command line

$cert = @(Get-ChildItem cert:\CurrentUser\My -CodeSigning)[0] 
Set-AuthenticodeSignature .\Source-OpenRC.ps1 $cert

 

Openstack RC FILE

U heeft voor het inloggen naar uw openstack omgeving een RC bestand nodig welke u kunt downloaden in de horizon interface.

  • Log als eerste in op de horizon web interface op https://openstack.cloudvps.com
  • Selecteer vervolgens in het linkerzijmenu "API Access"
  • Selecteer vervolgens rechts bovenin bij "DOWNLOAD OPENSTACK RC FILE" de "OPENSTACK RC FILE"
  • Bewaar dit bestand bij het Source-OpenRC.ps1 script.

 

Inloggen en Testen

U kunt nu vervolgens inloggen op uw OpenStack omgeving en testen of de CLI toolkit naar behoren functioneerd.

Vanaf de PowerShell moet u eerst uw RC file inladen met het script Source-OpenRC.ps1  Deze zal u vragen om uw password waarna u gebruik kunt maken van de OpenStack toolkit.

.\Source-OpenRC.ps1 .\downloaded_file_openrc.sh

Vervolgens kunt u testen of alles naar behoren functioneerd door een lijst op te vragen van uw instances.

openstack server list

Installatie onder Linux Ubuntu en Centos

Voor de installatie onder Linux Ubuntu en Centos voer de onderstaande stappen uit.

De volgende packages dienen te worden geinstalleerd en worden hieronder verder uitgelegd

Installatie Python 2.7 en python-pip

Ubuntu:

sudo apt install python2.7-minimal python-pip

Centos:

sudo yum install centos-release-scl
sudo yum install python27 
sudo yum install python-pip

Installatie OpenStack CLI toolkit

Ubuntu/Centos:

pip install --upgrade --requirement https://download.cloudvps.com/openstack-cli/requirements.txt --constraint https://download.cloudvps.com/openstack-cli/upper-constraints.txt

Openstack RC FILE

U heeft voor het inloggen naar uw openstack omgeving een RC bestand nodig welke u kunt downloaden in de horizon interface.

  • Log als eerste in op de horizon web interface op https://openstack.cloudvps.com
  • Selecteer vervolgens in het linkerzijmenu "API Access"
  • Selecteer vervolgens rechts bovenin bij "DOWNLOAD OPENSTACK RC FILE" de "OPENSTACK RC FILE"

Inloggen en Testen

U kunt nu vervolgens inloggen op uw OpenStack omgeving en testen of de CLI tool- kit naar behoren functioneert.

U moet het gedownloade RC bestand sources en inloggen met uw OpenStack password.

. project-x-compute.sh

Vervolgens kunt u testen of alles naar behoren functioneert door een lijst op te vragen van uw instances.

openstack server list

 

 

Deel dit artikel