Hulpartikel overzicht

/ Openstack CLI Tools Installatie

OpenStack biedt meerdere opties voor het beheer van uw cloudomgeving. Naast toegang via de Horizon webinterface, kunt u ook gebruik maken van de "Command Line Interface" waarmee u uw OpenStack omgeving volledig efficiënt kunt beheren en onderhouden. Wij adviseren u dan ook om u verder in te lezen in het gebruik van de Openstack CLI commando's, zodat u meer uit uw Cloud omgeving kunt halen.

https://docs.openstack.org/python-openstackclient/latest/cli/command-list.html#command-list

Deze handleiding beschrijft de installatie van de OpenStack CLI tool onder zowel Windows als Linux gebaseerde systemen. Voordat u een Windows PC gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u over Windows PowerShell beschikt, aangezien u de OpenStack CLI tool van daaruit kunt gebruiken. Wij adviseren u ook om voor de installatie ervoor te zorgen dat uw systeem volledig up to date is.

Installatie onder Linux Ubuntu en Centos/AlmaLinux/Rocky Linux

Ubuntu

Gebruik het onderstaande commando om de Python3 variant van Openstack CLI tool te installeren:

apt install python3-openstackclient

CentOS/AlmaLinux/Rocky Linux

Gebruik het onderstaande commando's om de Python3 variant van Openstack CLI tool te installeren:

dnf install python3-devel python3-pip
pip3 install python-openstackclient

 

Openstack RC FILE

Om in te loggen op uw OpenStack project met de CLI tools, heeft u een RC-bestand nodig dat u kunt downloaden in de horizon interface.

  • Log in op het Openstack Dashboard.
  • Klik op API Access in de linker bovenhoek.
  • Klik vervolgens op DOWNLOADOPENSTACK RC FILE en download het OPENSTACK RC FILE.

Inloggen en uit testen

Nu kunnen we inloggen op uw OpenStack project met de CLI tools. Wanneer je het RC bestand op uw Linux systeem hebt staan kunnen we inloggen met het volgende commando:

source project-x-compute.sh

Nadat u de client hebt geïnstalleerd en meet het RC bestand bent ingelogd, zou uw Openstack Client moeten werken. U kunt de functionaliteit testen door een lijst van uw Instances op te vragen.

openstack server list

 

Installatie onder Windows

Voor de installatie van de Openstack CLI Toolkit onder Windows moet u een aantal componenten installeren om dit correct te laten werken.

De volgende pakketten moeten worden geïnstalleerd en worden hieronder verder toegelicht

 

Python 3.9

De Openstack CLI tool kit maakt gebruik van Python. Helaas kunt u momenteel alleen Python versie 3.9 gebruiken om de CLI tool kit te gebruiken en u kunt deze downloaden via de onderstaande link:

https://www.python.org/ftp/python/3.9.1/python-3.9.1-amd64.exe

Zorg ervoor dat het selectievakje voor Python 3.9 "Add Python 3.9 to PATH" is aangevinkt, zoals in de afbeelding hieronder. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, druk op de knop "Install Now".

Nadat u Python 3.9 hebt geïnstalleerd, raden wij u aan uw PC opnieuw op te starten.

Visual C++ Compiler

Voor de installatie van de OpenStack client binnen Python moeten we Visual C ++ downloaden met de Visual Studio Build Tools. Download Visual Studio Build Tools en start de applicatie.

Wanneer Visual Studio Build Tools gestart is, selecteer C++ build tool en druk op Install.

 

Python-pip

Python-pip wordt gebruikt om de OpenStack CLI tool kit te installeren. Start "Windows PowerShell" om deze installatie uit te voeren en voer de onderstaande commando's uit.

Voor de installatie van pip:

easy_install pip

Om er zeker van te zijn dat je de laatste versie van pip hebt, zullen we pip onmiddellijk updaten na de installatie:

python -m pip install --upgrade pip

Installeer de benodigde pakketten met pip:

pip install --upgrade setuptools cryptography PyopenSSL python-openstackclient

 

Source-OpenRC

Om in te loggen op uw OpenStack project moet u een scriptbestand gebruiken waarmee u uw OpenStack RC bestand kunt inlezen. U kunt het script downloaden van de onderstaande link.

https://download.cloudvps.com/openstack-cli/Source-OpenRC.ps1

U kunt het script handmatig downloaden via de bovenstaande link of u kunt het downloaden met behulp van het onderstaande PowerShell commando. Voor de gerbuiker Administrator wordt het script opgeslagen onder C:\Users\Administrator.

Invoke-WebRequest -Uri https://download.cloudvps.com/openstack-cli/Source-OpenRC.ps1 -OutFile Source-OpenRC.ps1

PowerShell script ondertekenen

Om dit script uit te voeren kunt u een PowerShell Execution policy uitzondering maken, het is veiliger om het script te ondertekenen met een SSL certificaat. Hieronder staat beschreven hoe u dit kunt uitvoeren.

Voer het volgende PowerShell commando uit:

New-SelfSignedCertificate -CertStoreLocation cert:\currentuser\my ` -Subject "CN=Local Code Signing" ` -KeyAlgorithm RSA ` -KeyLength 2048 ` -Provider "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider" ` -KeyExportPolicy Exportable ` -KeyUsage DigitalSignature ` -Type CodeSigningCert

Open de certificaten manager door het volgende commando uit te voeren in PowerShell:

certmgr /s my

Kopieer de self-gegenereerde SSL certificaat van de folder Personal -> Certificates naar Trusted Root Certification Authorities en naar Trusted Publishers

U kunt nu het PowerShell script ondertekenen door de volgende 2 commando's uit te voeren vanaf de PowerShell Command line.

$cert = @(Get-ChildItem cert:\CurrentUser\My -CodeSigning)[0] 

Set-AuthenticodeSignature .\Source-OpenRC.ps1 $cert

 

Openstack RC bestand

To log in to your Openstack environment you need an RC file which you can download in the horizon interface.

  • Log in op het Openstack Dashboard.
  • Klik op API Access links bovenin.
  • Klik vervolgens op DOWNLOADOPENSTACK RC FILE en download OPENSTACK RC FILE.
  • Sla het RC bestand op waar u uw Source-OpenRC.ps1 script hebt staan (C:\User\Administrators\).

Log in en Test

We kunnen nu inloggen op het OpenStack project en testen of het OpenStack CLI toolkit werkt.

Vanuit PowerShell zullen we met het Source-OpenRC.ps1 script inloggen doormiddel van het RC bestand. Het script zal uw wachtwoord vragen van uw OpenStack gebruiker.

.\Source-OpenRC.ps1 .\downloaded_file_openrc.sh

Na het inloggen kunnen we testen of alles naar behoren werkt door een lijst van uw Instances op te vragen.

openstack server list

 

Deel dit artikel