Knowledge Base


« Windows configuration

RDP poort aanpassen

Let op!

Zorg er ook voor dat u (voordat u de server herstart) de Firewall al heeft ingesteld op de nieuwe poort.

Voor klanten die niet willen dat de Remote Desktop service luistert op de standaard ingestelde poort 3389: http://support.microsoft.com/kb/306759

  1. Start de Register-editor
  2. Klik op de volgende registersubsleutel: 
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
  3. Klik op Wijzigen in het menu Bewerken en klik op Decimaal.
  4. Typ het nieuwe poortnummer en klik op OK.
  5. Sluit de Register-editor af.

De wijziging is pas aktief als de server herstart is. Na de herstart is de RDP alleen bereikbaar via de nieuwe ingestelde poort.
Laat de supportdesk a.u.b. ook weten als u een alternatieve poort gebruikt. De supportdesk kan dan altijd bij support inloggen zonder

 

VPS Bestellen
VPS Bestellen