Knowledge Base


« Windows configuration

FTP lokatie als netwerkshare

De standaard windows methode voegt wel de FTP lokatie toe in de verkenner, maar zorgt er niet voor dat deze gemapt wordt als een netwerkdrive met padletter.

Als u een FTP lokatie als een netwerkshare met een eigen driveletter wilt toevoegen in uw Windows server, kunt u Netdrive gebruiken om dit te realiseren.

Zie: http://www.netdrive.net/

VPS Bestellen
VPS Bestellen