Knowledge Base


« Windows configuration

Admin shares disablen

Omdat er regelmatig (qua security) vraag is om de ADMIN$ shares uit te schakelen, hebben wij hieronder een directe link van Microsoft geplaatst zodat u zelf de instellingen kan aanpassen;

Het volgende artikel is in het Engels: http://support.microsoft.com/kb/318755

Zoals u ziet in het KB artikel gaat het om de shares te herstellen. Als u goed kijkt bij de
tekst, ziet u staan dat u het uit kan schakelen door middel van de reg.keywaarde op "0" (NULL) te zetten.

VPS Bestellen
VPS Bestellen