Toekennen van een static private ip aan instance

Deze handleiding beschrijft hoe u een private ip static kan toewijzen aan een instance waardoor u zelf kunt bepalen welk ip op welke instance staat geconfigureerd. Normaliter word een ip toegekend aan een instance middels DHCP waardoor u geen controle heeft welk private ip word toegekend. Door middel van een static mapping heeft u meer controle over dit proces.

Beperkingen:

  • Het is NIET mogelijk om fixed ip mappings te maken met public ip addressen, enkel met zelf aangemaakte subnetten uit de private ranges 10.0.0/8 172.16.0.0/26 en 192.168.x.x/24
  • Het instellen van een fixed ip mapping aan een instance kan enkel worden gedaan vanaf de openstack cli

 

Instellen van een fixed IP

Allereerst dient u ervoor te zorgen dat u een netwerk met een private subnet beschikbaar heeft binnen openstack.

  • openstack network create [network_name]
  • openstack subnet create [subnet_name]--network [network_name] --subnet-range [10.0.0.0/8, 172.16.0.0/26, 192.0.2.0/24]

Hierna kunt u een static ip toekennen aan een instance.

  • openstack server add fixed ip --fixed-ip-address [ip_address] [instance_uuid] [network_uuid]

Om een static ip weer te verwijderen van een instance

  • openstack server remove fixed ip [instance_uuid] [ip_address]

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen