Migreren instance naar andere zone

Het is mogelijk om een instance te verplaatsen tussen 1 van onze zones binnen openstack 2. Zo kunt u bijvoorbeeld een instance aangemaakt en actief in zone AMS-EQ3 verplaatsen naar AMS-EU4. Wanneer u een instance wilt verplaatsen naar een andere zone dient u een aantal stappen te doorlopen binnen een redelijk eenvoudig proces.  Deze handleiding is voorzien van een video instructie waarin u stap voor stap het proces kunt nazien. U treft deze onderaan deze handleiding.

 • Belangrijk is om vooraf zorg te dragen voor een gedegen back-up van al uw data.
 • Deze migratie verloopt niet zonder downtime
 • Houd u er rekening mee dat het niet mogelijk is om uw direct attached publieke IP mee te nemen naar een andere zone, enkel floating IPs zijn te migreren.
 • Afhankelijk van de beschikbaarheid die u wenst van uw instance kunt u ervoor kiezen om deze vooraf uit te schakelen of na afloop van de migratie.

Maak als eerste een snapshot van het instance dat u wilt verplaatsen.

 • Log als eerste in op de Horizon Interface
 • Selecteer vervolgens in het linker zij menu Compute en vervolgens Instances
 • Selecteer het instance dat u wilt migreren en selecteer rechts "CREATE SNAPSHOT"
 • Geef een "Snapshot Name" op en selecteer vervolgens "CREATE SNAPSHOT"
 • Hierna wordt een snapshot gemaakt van het systeem, houd u er rekening mee dat dit enige tijd kan duren afhankelijk van de disk size van uw instance

Launch een instance in de nieuwe zone met behulp van het gemaakte snapshot image.

 • Selecteer in het linker zij menu Compute en vervolgens Images
 • Selecteer het juiste image en klik recht op "LAUNCH"
 • Geef vervolgens een "Instance Name" op die past bij de nieuwe Zone
 • Selecteer de juiste "Availability Zone"
 • Doorloop de rest van de installatie en selecteer de juiste opties die passen bij uw instance
 • Selecteer vervolgens "LAUNCH INSTANCE"

Zet de het oude instance om naar het nieuwe instance.

 • Afhankelijk van of u vooraf of achteraf uw instance wilt uitschakelen kunt u er nu voor kiezen om instance nu uit te schakelen. Als u het instance pas na afloop wilt uitschakelen selecteer dan bij het instance in de "OUDE ZONE" de optie "SHUT OFF INSTANCE" en wacht tot de "Power State" een melding geeft "Shut Down"
 • Selecteer vervolgens in het linker zij menu de optie Network en daarna Floating IPs
 • Zoek in het overzicht het  floating IP gekoppeld aan het oude instance in de oude zone en klik rechts op "DISASSOCIATE"
 • Selecteer vervolgens bij hetzelfde floating IP rechts de optie "ASSOCIATE"
 • Selecteer bij de optie "Port to be associated" de interface van het instance in de nieuwe zone en selecteer vervolgens "ASSOCIATE"

Afronden van de migratie

 • U kunt ervoor kiezen om na afloop het oude instance te verwijderen of te schelven. Wanneer u de optie kiest om een instance te shelven worden enkel de kosten voor de root disk en eventueel gekoppelde volumes in rekening gebracht.
 • Wanneer u het oude instance wil shelven selecteer dan bij het instance rechts de optie "SHELVE INSTANCE"
 • Verwijder eventueel het snapshot image door in het linker zij menu de optie Compute en daarna Images te selecteren. Selecteer vervolgens rechts bij het rolldown menu de optie "Delete Image"

 

 

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen