Mijn server heeft geen SWAP

Onze images bevatten geen SWAP. Als u swap wilt kunt u dit middels de volgende commando’s als swapfile aanmaken en mounten:

Maak een swapfile, in dit geval 512 MB (1024 * 512MB = 524288 block size):

dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=524288

Maak de swap op het file aan:

mkswap /swap

Stel de correcte permissies in:

chown root:root /swap
chmod 0600 /swap

Activeer het swapfile:

swapon /swap

Voer het toe aan /etc/fstab om te zorgen dat het bij het opstarten geactiveerd wordt:

vim /etc/fstab:
/swap swap swap defaults 0 0

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen