Windows Server Update Services

Windows VPSen verzamelen standaard de beschikbare updates maar u kunt zelf bepalen wanneer u een reboot uitvoert om deze te installeren. U kunt dit ook elke week automatisch laten doen door onze register key te installeren.

Voor VPSen met Service Level 2 en virtual servers die tussen 19 februari 2010 en 19 september 2011 zijn opgeleverd is deze register key standaard toegevoegd.

Deze registersleutel maakt de volgende aanpassingen aan de configuratie van uw Windows VPS:

  • De locatie van de Windows update server binnen ons netwerk
  • Het aanzetten van het automatische downloaden van alle beschikbare updates
  • Het Automatisch installeren van updates, iedere donderdagochtend om 03:00 uur
  • Geen automatische herstart als een actieve Remote Desktopsessie aanwezig is; gebruiker wordt genotificeerd.
Als u de register key wilt installeren dan kunt u deze via volgende link downloaden: WSUS registerkey. Als u dit .zip bestand dan uitpakt en dubbelklikt zal de sleutel aan de register van uw VPS worden toegevoegd.

In het register kunt u deze instellingen vinden op het registerpad:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate]

Met de hand aanpassen van het Automatisch update schema

De volgende variabelen kunt u in het register aanpassen:

  • Veranderen van de dag van de updates

Om de dag van updaten aan te passen moet u in de eigenschappen van [ScheduledInstallDay]
de waarde aanpassen naar de gewenste dag van de week.
Microsoft rekent Zondag als dag 1. De standaardwaarde is dan ook 5 (Donderdag).

  • Aanpassen van de tijd:

Het tijdstip van installeren is standaard ingesteld op 03:00 uur 's nachts (Amsterdamse tijd).
De waarde in de key [ScheduledInstallTime] is "3". Dit is het '3 uur' van de 24-uurs notatie: 03:00 uur.
Updates mogen van Microsoft alleen op het hele uur, wanneer u de updates om bijvoorbeeld 11 uur 's avonds wil uitvoeren, verander deze waarde dan naar 23.

Deleten van de registersleutel

 

 

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze Windows Update Service, dan kunt u de registersleutel verwijderen uit het register. Klik dan in de Registry-Editor naar het registerpad

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\

Verwijder vervolgens de entry WindowsUpdate door hier met de rechter-muisknop op te klikken en te kiezen voor delete.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen