Windows Services timeout

Sommige Windows Services, MS-SQL bijvoorbeeld, worden weer afgesloten nadat de server herstart wordt.

Windows geeft een Service maar 30 seconden de tijd om te starten. Als een grote drukkke MS-SQL server er langer over doet om te starten, wordt deze beëindigd zonder enige notificatie in het Windows Eventlog. Microsoft heeft een manier beschreven om deze timeout te verhogen door een aanpassing te maken in het Windows Register:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756342%28WS.10%29.aspx

Een voorbeeld voor de DWORD waarde van 10 minuten is door 600000ms in te stellen.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen