SQL Suspect Mode

Als u na een SQL crash wilt weten wat er exact aan de hand is met de database, voer dan de volgende SQL query uit:

DBCC CHECKDB (’YourDBname’) WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS

Run de volgende queryset in de Query Analyzer om direct te beginnen met de repair:

EXEC sp_resetstatus ‘yourDBname’;
ALTER DATABASE yourDBname SET EMERGENCY
DBCC checkdb(’yourDBname’)
ALTER DATABASE yourDBname SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB (’yourDBname’, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE yourDBname SET MULTI_USER

LET OP! CloudVPS is niet verantwoordelijk voor bovenstaande queries, uitvoeringen en interpretaties.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen