Upgraden naar Debian 6 Squeeze

Voorwaarden

  1. Vpsnummer moet hoger zijn dan 6000 voor pygrub
  2. kernel 2.6.32.x / 2.6.34 / Eigen kernel
  3. Disken moeten op /dev/xvda* zitten
Als uw VPS niet aan 1 van deze eisen voldoet en u wilt toch upgraden, neem dan even contact met ons op.

Debian 5, CloudVPS Kernel

Standaard methodes om van Debian 5 naar Debian 6 werken. (http://www.debian.org/releases/squeeze/amd64/release-notes/ch-upgrading.html)

Debian 5, Eigen Kernel (PyGrub) VPS-nummer groter dan 6000

Standaard methodes om van Debian 5 naar Debian 6 werken. Voor de reboot moet (hopelijk voorlopig) het volgende aangepast worden aan /boot/grub/grub.cfg (let erop dat dit een read-only bestand is die overschreven wordt bij elke kernel update, maar deze aanpassing is niet in /etc/grub.d te verwerken):

menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-xen-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
        insmod ext2
        set root='(hd0,1)'
        echo    'Loading Linux 2.6.32-5-xen-amd64 ...'
        linux   /boot/vmlinuz-2.6.32-5-xen-amd64 root=/dev/xvda1 ro
        echo    'Loading initial ramdisk ...'
        initrd  /boot/initrd.img-2.6.32-5-xen-amd64
}

Debian 5, Eigen Kernel (PyGrub) VPS-nummer kleiner dan 6000

Standaard methodes om van Debian 5 naar Debian 6 werken. Voor de reboot moet je /boot/grub/menu.lst (we doen hier een fallback naar grub1, omdat pygrub op deze clusters geen grub2 config bekijkt). De config ziet er nu als volgt uit:

default         0
timeout         5
color cyan/blue white/blue
title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.32-5-xen
root            (hd0,0)
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.32-5-xen-amd64 root=/dev/xvda1 ro
initrd          /boot/initrd.img-2.6.32-5-xen-amd64

De kernelnummers moeten uiteraard aangepast worden als er een nieuwere versie kernel is.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen