Commerciële FAQ

Dit artikel beschrijft facturatie en contract zaken met betrekking het CloudVPS OpenStack platform.

Wat krijg ik wanneer ik iets bestel?

U ontvangt een OpenStack-account voor de Horizon interface en de API. Hiermee kunt u verschillende OpenStack-resources creëren en beheren, zoals cloudservers, netwerken, object stores, routers, etc.

Wanneer krijg ik mijn inloggegevens?

U ontvangt u uw accountgegevens normaal gesproken meteen. Het kan echter voorkomen dat we de order handmatig moeten controleren en om veiligheidsredenen moeten vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs, ook al is uw betaling gelukt,

Het handmatig controleren van een order duurt normaal gesproken niet langer dan 24 uur (op werkdagen) en we verwachten dat dit proces tijdens kantooruren binnen enkele uren is afgerond.

Hoe kan ik betalen?

U kunt onze facturen betalen via creditcard of PayPal. Wanneer u gevestigd bent in een SEPA-land, dan kunt u ook middels een online bankoverschrijving betalen. Meer informatie over accounts vindt u op onze contactpagina. 

Wanneer u een organisatie vertegenwoordigt die facturen niet online kan betalen, neem dan contact op met sales.

Wanneer wordt er gefactureerd?

Normaal gesproken ontvangt u de eerste van elke maand een factuur, voor de resources waar u de maand daarvoor gebruik van hebt gemaakt.

Hoe snel moet ik mijn maandelijkse factuur betalen?

Wanneer u uit Nederland of België komt, dan moet uw uitstaande factuur binnen 30 dagen betaald worden.

Alle andere klanten moeten nieuwe facturen binnen twee dagen betalen. We zullen de creditcard of de PayPal-account die aan ons is opgegeven te gebruiken voor een automatische betaling. Als u met een bank overschrijving betaalt of een automatische betaling niet lukt dan kan er via onze interface betaald worden. Wanneer u een internationale organisatie vertegenwoordigt die facturen niet onmiddelijk kan betalen, neem dan contact op met sales om een langere betaaltermijn af te spreken.

Hoe bepaalt CloudVPS hoeveel er van een capaciteit is gebruikt gedurende een bepaalde maand?

We kijken naar het aantal uren dat een betaalde capaciteit is gereserveerd door een account. De minimale betaalduur voor een resource is een uur.

Hoe verhoudt het uurtarief zich tot het maandtarief?

Om het uurtarief te berekenen, gaan we ervan uit dat een maand 28 dagen heeft. We delen het maandtarief door 672 (24 * 28). Dit houdt in dat er normaal gesproken een impliciete korting bestaat op het uurtarief wanneer de resource een gehele maand is gebruikt.

Wat zijn de prijzen voor de verschillende resources?

Een gedetailleerd prijsoverzicht en een kostenberekening kunt u vinden op de Prijsberekeningpagina. Het minimumbedrag voor een gebruikte resource is EUR 0,01.

Wanneer moet ik een extra storting doen?

Wanneer we nog geen factureringsrelatie met u hebben, dan kunnen we u de eerste of de tweede maand vragen om een tussentijdse factuur te betalen in geval van significant verbruik.

In zo'n situatie geldt het volgende:

  • Wanneer het uitstaande bedrag hoger uitvalt dan EUR 100, dan wordt er een tussentijdse factuur aangemaakt. Deze factuur moet worden betaald voordat het totaalbedrag boven de EUR 150 uitkomt.
  • Wanneer het cumulatieve bedrag hierna toeneemt tot EUR 500, dan moet dit bedrag worden betaald voordat het stijgt tot EUR 750.
  • Wanneer het cumulatieve bedrag hierna toeneemt tot EUR 2.000, dan moet dit bedrag worden betaald voordat het stijgt tot EUR 3000.

Bij verder extreem hoog verbruik gedurende de eerste twee maanden of bij extreem hoog verbruik na de eerste twee maanden kunnen we contact met u opnemen en u vragen om een extra storting te doen op uw prepaid-saldo.

Voor klanten die betalen met creditcard of PayPal, worden deze extra facturen automatisch geïncasseerd. Klanten die gebruik maken van elektronisch bankieren, moeten de betaling zelf uitvoeren.

Wat gebeurt er wanneer een klant voor een organisatie werkt die niet via internet kan betalen?

Neem contact op met sales indien u vooruit moet betalen maar een grote organisatie vertegenwoordigt die niet via internet kan betalen.

Hoe kan ik een product annuleren?

Wanneer u een product via de API of de Skyline/Horizon-interface beëindigt, dan eindigt het contract en zullen we stoppen met factureren. Wanneer u een e-mail stuurt naar billing, dan verwijderen we uw account met alle aanwezige resources.

Wat moet ik betalen voor een cloud server die 'shut off' is?

Voor cloud servers die uit staan (optie 'Shut Off') brengen wij alleen de kosten van de hard disk in rekening volgens dezelfde prijs staffel die voor volumes geldt.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen