Object Store GUI Clients

We hebben een aantal GUI clients voor onze object store getest. We hebben 3 goede clients geïdentificeerd:

  • S3browser
  • CyberDuck
  • Gladinet

S3browser

Nadat de S3browser opgestart is zal het u vragen een nieuw account toe te voegen.

In de 'Add New Account dialog', vul het velden hieronder in:

  • Accountnaam: ObjectStore.eu (of wat u het beste vind)
  • Access Key ID: Uw access key, deze ziet er als volgt uit: '0123456789abcdef0123456789abcdef'
  • Secret Access Key: Uw S3 secret, deze ziet er als volgt uit: '0123456789abcdef0123456789abcdef'

Nadat u deze velden heeft ingevuld, klik 'Advanced' rechts onder in het formulier.

In het pop-up scherm, selecteer de 'Use Amazon S3 compatible storage' box, en vil de S3 hostname in, deze ziet er als volt uit: 0123456789abcdef0123456789abcdef.objectstore.eu. U kunt uw persoonlijke S3 hostname in de CloudVPS Interface vinden.

CyberDuck

In de CyberDuck main interface, selector 'Open Connection'.

  • Server: De S3 hostname, deze ziet er als volgt uit: 0123456789abcdef0123456789abcdef.objectstore.eu. U kunt uw persoonlijke hostname in de CloudVPS vinden.
  • Access Key ID: Uw access key, deze ziet er als volgt uit: '0123456789abcdef0123456789abcdef'
  • Secret Access Key: Uw S3 secret, deze ziet er als volgt uit: '0123456789abcdef0123456789abcdef'

Gladinet

In de Gladinet Management Console, selecteer 'Attache Cloud Storage'.

Als storage service, selecteer 'OpenStack Swift KeyStone'. Voor de Virtual Directory, vul de naam voor uw account in, e.g. 'ObjectStore.eu' in. Selecteer dan 'Next'.

In de tweede stap van de wizard, vul de volgende velden in:

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen