Django

De onderstaande instructies gaan ervan uit dat er een CloudVPS Object Store account beschikbaar is en dat daarin een container is aangemaakt. Verder wordt er aangenomen dat er in de CloudVPS Interface een S3 API-token is gegenereerd.

Om de CloudVPS Object Store te integreren in een (bestaande) Django web application, zijn de volgende packages nodig:

  • boto
  • python-dateutil (noodzakelijk voor collectstatic)
  • django-storages

De eerste twee kunnen vanaf PyPI’s repositories geïnstalleerd worden, maar dat wordt afgeraden voor django-storages. In de versie op PyPI is de mogelijkheid tot het instellen van een custom host op moment nog niet mogelijk. Installeer daarom de laatstse versie vanaf Bitbucket:

pip install -e hg+https://bitbucket.org/david/django-storages#egg=storages En voeg ‘storages’ toe aan de INSTALLED_APPS tuple in de Django settings.

Een groot voordeel van de CloudVPS Object Store is dat deze voor een groot deel S3-compatible is. Daarom kan gebruik gemaakt worden van de ingebouwde S3 libraries van boto en django-storages en is het ook makkelijk bestaande apps aan te sluiten op de object store. Open de settings.py (of soortgelijk) en voeg onderstaande regels toe:

DEFAULT_FILE_STORAGE = 'storages.backends.s3boto.S3BotoStorage' STATICFILES_STORAGE = 'storages.backends.s3boto.S3BotoStorage' AWS_ACCESS_KEY_ID = '{hier_de_objectstore_access_token}' AWS_SECRET_ACCESS_KEY = '{hier_de_objectstore_secret}' AWS_STORAGE_BUCKET_NAME = '{hier_de_objectstore_containernaam}' AWS_S3_HOST = '{hier_het_objectstore_id}.objectstore.eu' AWS_S3_CUSTOM_DOMAIN = "%s/%s" % (AWS_S3_HOST, AWS_STORAGE_BUCKET_NAME)

Alle gegevens tussen accolades zijn te vinden op de CloudVPS Interface bij object store > S3 API Tokens.

That’s it! De Django-app werkt nu met de CloudVPS Object Store.

Mocht u voor nieuwe Django apps de Swift backend willen gebruiken: die is helaas nog niet ingebakken in django-storages. Er is echter wel een fork van deze package waarin de Swift API wél wordt ondersteund.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen