Object Store als storage backend voor Apache2

In dit artikel leggen wij uit hoe u in de object store opgeslagen files gemakkelijk via Apache2 aan uw website te koppelen.

HowTo use an object Store als storage backend for Apache2

Maak een container aan in de object store, bijvoorbeeld:

 images

Dit kan via de interface gedaan worden of via de CloudVPS FTP Proxy met uw favoriete FTP programma.

Zet deze container in de CloudVPS interface op 'public' zodat uw webserver hierbij kan. Sla geen gevoelige data op in deze container, want hij is publiek leesbaar.

Upload vervolgens uw statische bestanden zoals foto's of documenten naar deze container met uw FTP programma of via de API van de object store.

De object store is nu klaar voor gebruik. Onthoud het projectid van uw object store en de container naam

 <projectid>.objectstore.eu/images/

We gaan nu verder op een VPS met Ubuntu 12.04 (of nieuwere versie).

Hieronder een installatie voorbeeld voor een verse Ubuntu 12.04.4 LTS installatie.

Installeer Apache2 en de bijbehorende modules.

 apt-get install apache2 libapache2-mod-proxy-html -y

Activeer de Apache2 modules:

 a2enmod proxy
 a2enmod proxy-http

En herstart apache2:

 /etc/init.d/apache2 restart

Voeg nu het onderstaande blok in uw virtualhost bestand toe (zie hieronder voor een volledig voorbeeld van het virtualhost bestand):

 <IfModule proxy_module>
 <IfModule proxy_http_module>

  ProxyPass /images/ http://<projectid>.objectstore.eu/images/

 </IfModule>
 </IfModule>

De  <IfModule proxy_module> en <IfModule proxy_http_module> zorgen ervoor dat de Apache2 configuratie tussen deze blokken alleen werkt als de module actief is.

De proxypass regel vertelt Apache2 dat alle bezoekers naar http://www.example.net/images/ doorgezet moeten worden naar http://<projectid>.objectstore.eu/images/

Hier een volledig voorbeeld voor: /etc/apache2/sites-available/www.example.net Verander www.example.net naar uw eigen domein.

 <VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www
  ServerName www.example.net

  <Directory />
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride None
  </Directory>

  <Directory /var/www/>
   Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
   AllowOverride None
   Order allow,deny
   allow from all
  </Directory>

  <IfModule proxy_module>
  <IfModule proxy_http_module>

   ProxyPass /img/ http://0a0e54183b0b42e595f1bb77ab903c64.objectstore.eu/objecstore-images/

  </IfModule>
  </IfModule>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  LogLevel warn
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

 </VirtualHost>

Reload Apache2 met:

 /etc/init.d/apache2 reload

Zet nu het A record van uw domein (in dit voorbeeld: www.example.net) naar het IP adres van de VPS.

De uploads via FTP zijn nu zichtbaar onder: http://www.example.net/images/plaatje.jpg

Bron: http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy.html

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen