Hosted Power Magento: Magento 2 Installatie via composer

Waarbij Magento 1 nog vaak manueel of via installatron e.d. werd geïnstalleerd, is het voor Magento 2 eerder aangewezen om via composer te gaan werken.

Composer is een veel gebruikte php dependency management tool, zie hier voor meer info: https://getcomposer.org/doc/00-intro.md

In Magento 2 is composer de handigste manier voor de installatie van Magento zelf, maar ook voor installatie van plugins, updates en onderhoud van de site.

Indien u toch zonder composer aan de slag zou gaan, zult u zien dat u er wellicht vroeg of laat toch mee geconfronteerd zal worden, daarom raden we eerder af om andere methodes te gebruiken.

Stappen voor installatie nieuwe Magento 2 webshop

Log in op DirectAdmin als gebruiker “admin”

Maak een nieuwe user aan door onder het kopje "Users administration" op de link "Add New User" te klikken. Vul hier de gevraagde gegevens in, selecteer de package Unlimited bij de optie "Use User Package" (Eventueel kunt u zelf ook gelimiteerde packages maken onder Reseller level).

Zorg er voor dat u de gebruiker en het paswoord goed bij de hand houdt, want deze zullen worden gebruikt voor de installatie van Magento 2 via SSH.

Ga nu naar net de aangemaakt gebruiker door op “Show All Users” te klikken en kies vervolgens: Login as [gebruikersnaam]

Maak nu een database aan voor de webshop via “MySQL Management” onder “Domain Management”

Kies “Create New database” en vul vervolgens alle gegevens in

Sla de gegevens goed op want u zult ze gaan gebruiken bij het instellen van Magento 2.

Zorg ervoor dat u al Magento authentication keys bij de hand heeft. Die zullen worden gevraagd later tijdens de installatie: http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/prereq/connect-auth.html


Log nu in via SSH met de gebruiker aangemaakt in stap 2.

Maak de public_html folder helemaal leeg:


[demotest ~]$ rm -rf ./public_html/*

Ga in de public_html folder en maak het magento project aan


[demotest ~]$ cd public_html/
[demotest public_html]$ composer create-project -s stable --prefer-dist magento/community-edition .

Als alles goed gaat mogen er geen foutmeldingen verschijnen, hoogstens enkele warnings ivm sommige modules.

Surf nu naar de nieuwe website in de browser en volg de wizard. U dient er onder andere uw database gegevens in te vullen uit stap 5

Log vervolgens in op de Magento Admin en ga naar: System => Tools => Web Setup Wizard

Klik vervolgens op System Configuration en vul de Magento authentication keys in (zie stap 6)

Ga nu terug in SSH en zorg ervoor dat je (nog) steeds in de public_html folder zit.

Nu wordt de package repository goed gezet zodat plugins en andere via composer kunnen worden gedownload:

[demotest public_html]$ composer config repositories.magento composer https://repo.magento.com

Doe vervolgens composer update en vul de authentication keys uit stap 6 in

[demotest public_html]$ composer update
    Authentication required (repo.magento.com):
      Username: uw_public_key
      Password: uw_private_key
Do you want to store credentials for repo.magento.com in /home/demotest/.config/composer/auth.json ? [Yn] Y


Als alles goed gaat ziet dit er uit zoals hierboven, wellicht zijn er nog geen updates.

Als voorbeeld gaan we nu de banner slider module installeren:

[demotest public_html]$ composer require magestore/module-bannerslider

Activeer de module (dit zal ook andere modules upgraden indien upgrades beschikbaar)

[demotest public_html]$ bin/magento setup:upgrade

Wanneer u dit ziet op het einde: “Please re-run Magento compile command”, moet u de code hercompileren:

[demotest@public_html]$ bin/magento setup:di:compile

Er is nog veel meer mogelijk met composer en de magento commandline, maar hiermee kunt u wellicht reeds van start!

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen