Hosted Power Magento: Magento 2 Installatie via composer

Waar Magento 1 nog vaak manueel of via installatron werd geïnstalleerd, is het voor Magento 2 eerder aangewezen om via composer te werken. Composer is een veel gebruikte php dependency management tool

Meer info over composer: https://getcomposer.org/doc/00-intro.md

In Magento 2 is composer de handigste manier voor de installatie van Magento zelf, maar ook voor installatie van plugins, updates en onderhoud van de site. Indien u toch zonder composer aan de slag gaat, zult u zien dat u er vroeg of laat toch mee geconfronteerd wordt. We raden daarom af om andere methodes te gebruiken.

 

Stappen voor installatie nieuwe Magento 2.x webshop

1. Log in op DirectAdmin als gebruiker “admin”

2. Maak een nieuwe user aan door onder het kopje "Users administration" op de link "Add New User" te klikken. Vul hier de gevraagde gegevens in, selecteer de package Unlimited bij de optie "Use User Package" (Eventueel kunt u zelf ook gelimiteerde packages maken onder Reseller level).

Zorg er voor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord goed bij de hand houdt. Deze worden gebruikt voor de installatie van Magento 2 via SSH.

3. Ga nu naar net de aangemaakt gebruiker door op “Show All Users” te klikken en kies vervolgens: Login as [gebruikersnaam].

4. Maak nu een database aan voor de webshop via “MySQL Management” onder “Domain Management”.

5. Kies “Create New database” en vul vervolgens alle gegevens in. Sla de gegevens goed op, want u gaat ze gebruiken bij het instellen van Magento 2.

6. Zorg ervoor dat u al Magento authentication keys bij de hand heeft. Die zullen later tijdens de installatie worden gevraagd: http://devdocs.magento.com/guides/v2.0/install-gde/prereq/connect-auth.html.

7. Log nu in via SSH met de gebruiker aangemaakt in stap 2.

8. Maak de public_html folder helemaal leeg:

[demotest ~]$ rm -rf ./public_html/*

Ga in de public_html folder en maak het magento project aan.

[demotest ~]$ cd public_html/
[demotest public_html]$ composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition .

Wanneer er om wordt gevraagd, vult u de authentication keys uit stap 6 in.

    Authentication required (repo.magento.com):
      Username: uw_public_key
      Password: uw_private_key
Do you want to store credentials for repo.magento.com in /home/demotest/.config/composer/auth.json ? [Yn] Y

Als alles goed gaat, verschijnen er geen foutmeldingen. Hoogstens enkele warnings i.v.m. sommige modules.

9. Surf nu naar de nieuwe website in de browser en volg de wizard. U dient er onder andere uw database gegevens in te vullen uit stap 5

10. Log vervolgens in op de Magento Admin en ga naar: System => Tools => Web Setup Wizard. Klik vervolgens op System Configuration en vul de Magento authentication keys in (zie stap 6).

11. Als voorbeeld gaan we nu de banner slider module installeren:

[demotest public_html]$ composer require magestore/module-bannerslider

Activeer de module (dit zal ook andere modules upgraden indien er upgrades beschikbaar zijn)

[demotest public_html]$ bin/magento setup:upgrade

Wanneer u dit ziet: “Please re-run Magento compile command”, moet u de code hercompileren:

[demotest@public_html]$ bin/magento setup:di:compile

Er is nog veel meer mogelijk met composer en de magento commandline, maar hiermee kunt u alvast van start.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen