SSH Key

Om toegang te krijgen tot een Windows VPS hebben wij het administrator wachtwoord nodig. Voor Linux virtuele servers plaatsen wij onze public key in de authorized_keys file te zetten in de homedir 
van user root.

CloudVPS de toegang tot uw VPS ontzeggen

Als u een key van een Linux VPS verwijderd of het password van een Windows VPS veranderd, zullen wij niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming op uw virtual server komen. Behalve als wij hier om juridische redenen toe verplicht worden.

Als u een control panel heeft en u verwijderd onze key vergeet dan niet het password van het control panel aan te passen.

Als de key niet op de VPS staat

U voegt onze public key als volgt toe.

Zorg er voor dat de volgende directory bestaat:

drwx------ root root /root/.ssh/
(chmod 700)

zet dan onze key in de file: authorized_keys

-rw------- root root /root/.ssh/authorized_keys
(chmod 600)

onze key is

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAgEAzZcxnNSBqocQVE830nX4k8Mx3LNDFvOsDWezhon5zy8LKu09nACOnQYPTqGAADqDr5lrq8X9Hme0RKrThltMrihugR4yw8kTVl7C/ISazdlzn0EnaZpQ+H3bgbvzp9Ba5WmpPGx7b/YKROEZeADfga3TEARhj5ZsFutuerQE4LVpVc8iXQwjTVziHCPH/ezKyGa4CmH707qQTRMTFQW/bEcvlUqk+0KJTGKBaiPXZ9vVODDTjmgStiDkc3Rn4il6ifGlWBakm4ky6Md26cGzQWli8ABWOGswpunPNboNEgmQsuI7ifVA/OO73UNucho1g1FNT+33AfhCK9o6Vpztx3seun7rbGMNrv7y4ROe63yh8PeUbF3Sf0GdyB1KmCL+qFMaVOAuKnSzxpsBMUFycXdncrUmVXzdrzb1aXRhE9+FascA5KG6dGirhxgl7Jxk1P9TWtav/swAkJN54JwLM99a8T8EOC7N651y1sNZ32gDrOsXVIIxDArRoj084ZCnLxYScoXUw9qqZStTL/a90O5CTkl4jV6T+OwftHAnqmtrgHlc7vkOFbkGfB0QPu+Wzl0+mTZus9csrvzGAeSpUJXgDniL7Bebd3fWpEaYnB2UViAV7D2U259mMHmrmcAh3BZiZQBMoeDSo2l7Kwi4To0dKa8T/bq4XJwBRgpODGE= root@jumphost.xlshosting.nl

haal hier de eventuele spaties uit zodat het uiteindelijk lijkt op:

ssh-rsa AAAAB3N(....)gpODGE= root@jumphost.xlshosting.nl

Inloggen

Wij komen altijd vanuit het 171.33.130.180/32 of het 79.170.89.32/27 netwerk bij het inloggen

Wanneer u een firewall draait, deze graag toegang geven tot ssh.

ssh poort


Wanneer u ssh op een andere poort heeft draaien, zouden we deze poort 
graag weten, zodat we hierop kunnen inloggen.

PermitRootLogin

Als U PermitRootLogin wilt aanpassen om inloggen met wachtwoorden onmogelijk te maken, hebben wij de voorkeur voor "without-password" als settings, zodat we wel met onze key kunnen inloggen.

 

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen