Testen met het hosts file

Een goede manier voor het testen van een website waarvan de DNS nog niet is aangepast is door gebruik te maken van de hosts file. Hiermee kunt u een website bezoeken zonder dat de DNS al naar de website hoeft te verwijzen.

Windows

Edit de file C:\WINDOWS\system32 ¬
\drivers\etc\hosts

OSX / Linux

Edit als root in een terminal de file /etc/hosts
In OSX roep vind u Terminal.app in Applications > Utilities > Terminal.

Voer hier vervolgens in

(op 1 regel):
10.0.0.1 domeinnaam.nl ¬
www.domeinnaam.nl
Waarbij 10.0.0.1 het IP van de destination en domeinnaam.nl de domeinnaam die u wilt testen.
Gooi nu de Cache van de browser leeg en flush uw locale DNS cache.

Windows

Roep met start > run > cmd een commandline op en tik hierin:
ipconfig /flushdns

Linux

herstart de nscd daemon door in een terminal (op 1 regel)te tikken:
/etc/rc.d/init.d/nscd ¬
restart

OSX

Tik in een terminal de volgende regel:
OSX voor 10.5:
lookupd -flushcache
OSX vanaf 10.5:
dscacheutil -flushcache

Ten slotte

Herstart nu uw browser en surf naar het te testen domein.
Om er zeker van te zijn dat u op de goede server zit kan u iets aan de website veranderen. Of gebruik Firefox in combinatie met de Add-On ShowIP, dit laat u rechts onderin uw statusbar het IP zien van de site waar u naartoe surft.

Om er voor te zorgen dat u weer naar de oude server kan surfen, haalt u de regel uit uw hosts file, leegt u de cache van uw browser, flusht u de locale DNS cache en herstart u de browser.

 

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen