Compute technische FAQ

Dit artikel geeft antwoorden op de meest voorkomende technische vragen over CloudVPS Compute en geeft links naar andere artikelen.

FAQ over Single cloudserver

Hoe wordt een nieuwe server aangemaakt in Skyline?

Hiervoor kunt u de New Server Wizard gebruiken. Dit is een link naar een YouTube-filmpje waarin dit proces wordt uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=Wo8YqIDBMxg

Wat is de boot disk?

De boot disk is een vaste schijf die altijd gekoppeld blijft aan dezelfde cloudserver. U kunt images maken van boot disks. Het is niet mogelijk om de boot disk te downgraden naar een kleinere grootte.

Wat is een Volume?

Een volume is een flexibele extra harddisk binnen CloudVPS Compute. Alle volumes zijn persistent (blijven bestaan onafhankelijk van het bestaan van een cloud server) en kunnen worden losgemaakt van cloudservers om later te worden hergebruikt. Volumes kunnen worden geüpgraded door een groter volume te maken van een kopie van het oorspronkelijke volume. Volumes kunnen niet worden gedowngraded.

Welke harddiskhandelingen zijn er mogelijk binnen Compute?

Lees voor een overzicht hiervan het knowledgebase-artikel over harddisk functionaliteit.

Wat zijn snapshots?

Een snapshot is een kopie van een volume dat wordt bewaard op hetzelfde opslagmedium. U kunt deze gebruiken wanneer u verwacht dat u na bijvoorbeeld een upgrade misschien terug moet gaan naar een vorige versie van het volume. Op snapshots zijn quota van toepassing.

Wat zijn images?

Een image is een kopie van een volume dat wordt bewaard in de object store. Het duurt langer om images te maken en te gebruiken vergeleken bij een snapshot. Omdat images op een ander opslagplatform worden bewaard, kunnen ze worden gebruikt om extra zekerheid te creëren voor belangrijke gegevens. Ook kunt u uw eigen images uploaden om op basis daarvan cloudservers in te richten.

Waar worden SSH-sleutels voor gebruikt, en hoe gebeurt dat?

We raden aan om een SSH-sleutel te gebruiken voor de toegang tot een Linux-server. Met het oog op de ondersteuning heeft CloudVPS ook een SSH-sleutel. Wanneer u deze SSH-sleutel verwijdert, hebben we geen toegang tot uw server, tenzij we hiertoe gedwongen worden door de Nederlandse wet. Wanneer er geen CloudVPS SSH-sleutel op een Linux-server zit, dan kunnen we geen ondersteuning bieden voor deze omgeving.

Wat is een Security group?

Een security group kan worden gezien als een firewall-regel die het mogelijk maakt om verbinding te maken met een server vanaf een bepaalde locatie, via een bepaalde poort of set van poorten. Ook worden security rules gebruikt om verschillende soorten cloudservers (bijvoorbeeld database- of webservers) te groeperen.

Hoe identificeert u uw capaciteiten?

Aan alle resources wordt een eigen UUID toegewezen. Vermeld deze UUID wanneer u om ondersteuning vraagt.

Waarvoor gebruikt u een userdata-bestand?

Als u een server aanmaakt dan kunt u een userdata-bestand gebruiken om ervoor te zorgen dat de server bij de eerste keer opstarten op een bepaalde manier wordt geconfigureerd. Denk aan het installeren van SSH-sleutels, het instellen van de hostnaam of het opstarten van een andere configuratietool zoals Puppet of Chef.

Welk userdata-bestand wordt er gebruikt in de images van CloudVPS?

In onze images gebruiken we cloud-init.

Advanced Setup, Clustering en Networking

Hoe maak ik een geclusterde setup?

Om een cluster te creëren moet u de volgende stappen volgen.

  1. Netwerk creëren
  2. Router creëren 
  3. Security group creëren
  4. Servers creëren

Hoe creëer ik een setup met IP-failover?

Zie hiervoor het desbetreffende knowledgebase-artikel.

Wat zijn fixed IP-adressen?

Vaste IP-adressen worden gebruikt als uw server direct verbonden is met het publieke internet. Ze kunnen niet van de ene naar de andere server worden overgebracht.

Wat zijn floating IP-adressen?

Floating IP-adressen kunnen worden gebruikt om vanaf een privénetwerk via een router verbinding te maken met het publieke internet. Floating IPs horen bij een OpenStack-account van een klant en kunnen van de ene naar de andere server worden overgebracht.

Wat is een Private Network?

Een private network is een VLAN waarmee het verkeer van de cloud servers binnen een private network wordt gescheiden van de rest van ons netwerk.

Wat is een Router?

Een router kan worden gebruikt om verkeer van het privénetwerk naar het publieke internet te geleiden.

Waar kan ik API-documentatie voor Compute vinden?

Het OpenStack Compute API is hier te vinden: http://docs.openstack.org/api/openstack-compute/2/content/

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen