Hoe start ik mijn eigen ISO met een volume als root disk?

Let op, hiervoor zijn de openstack command line tools en een computerc bestand benodigd.
Lees meer over de Commandline tools op https://www.cloudvps.nl/openstack/openstack-getting-started-command-line

Zorg dat u een ISO bestand heeft om te uploaden, bijvoorbeeld FreeBSD:

wget http://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/amd64/amd64/ISO-IMAGES/11.1/FreeBSD-11.1-RELEASE-amd64-disc1.iso

Zorg dat de ISO / het OS ondersteuning heeft voor VirtIO disk, geheugen en netwerkdrivers.

Upload het image naar Openstack:

glance image-create --file FreeBSD-11.1-RELEASE-amd64-disc1.iso --name "FreeBSD-11.1-RELEASE-amd64-disc1.iso" --disk-format iso --container-format bare --progress

Maak een nieuw volume aan wat als root disk gebruikt word:

cinder create --display-name "freebsd-10-root" 8

Start een nieuwe instance met de ISO en het specifieke volume gekoppeld:

nova boot --image --flavor "Standard 1" --availability-zone NL1 --nic net-id=00000000-0000-0000-0000-000000000000 --block-device-mapping hdb=:::0 FreeBSD-10.0-RELEASE-install

Installeer het OS via de Console op de root disk.

Stop hierna de VM:

nova stop

Koppel het volume los:

nova volume-detach

Start een nieuwe instance met het speciale volume als root disk:

nova boot --block-device source=volume,id=,dest=volume,shutdown=preserve,bootindex=0 --flavor "Standard 1" --availability-zone NL1 --nic net-id=00000000-0000-0000-0000-000000000000  FreeBSD-10.0-RELEASE


Kijk of deze VM goed start en werkt. Stop daarna de VM:

nova stop

Verwijder nu de instance. Het root volume wordt niet verwijderd. Dit moet omdat anders een fout optreed. (ERROR: Can't detach root device volume (HTTP 403))

nova delete

Zet het volume om naar een image:

cinder upload-to-image FreeBSD-10.0-RELEASE-cloudinit

Dit kan best even duren. Als dit klaar is kunt u de metadata parameters instellen voor bijvoorbeeld Cloudinit support en minimum hoeveelheid RAM en disk:

glance image-update --min-disk 8 --min-ram 1024 --property architecture=x86_64 --property image_supports_keypair=true --property image_supports_password=true --property supported=false

Nu kunt u van dit image nieuwe VM’s maken die van deze ISO geinstalleerd zijn.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen