Snapshots (mechanisme 3 ‘vrije’ snapshots)

Nemen van een Snapshot

Alle acties vanaf dit punt vinden plaats in de Snapshot tab onder de relevante VPS in de CloudVPS Interface.

Eerst voert u de naam die u aan de snapshot wilt geven in en dan kunt u op de knop "Create" te drukken de snapshot nemen.

Een snapshot is een kopie van de Harddisk van de VPS. Het nemen van een snapshot is direct en neemt geen tijd in beslag. Door de techniek achter het maken van een snapshot draait de VPS dan ook gewoon door en heeft het nemen van de snapshot geen invloed op de performance van de VPS.
Wanneer de snapshot genomen is zal deze worden gekopieerd naar de datastore.

Voorwaarden bij een snapshot

  • Toegestane tekens voor een snapshot-naam zijn: 0...9aA....zZ-_ (dus geen spaties) |
    alle andere tekens worden uit de naam verwijderd en spaties vervangen door underscores (_)
  • SELinux Extended attributes worden niet gekopieerd bij deze snapshosts!
    We raden het sterk af snapshots te nemen wanneer SELinux aan staat.

De DataStore

Wanneer een snapshot genomen wordt, wordt deze gekopieerd naar de datastore. Dit is een veilige plek waar maximaal 3 snapshots bewaard kunnen worden.
In de Datastore kunt u de volgende acties uitvoeren:

  • Het deleten van een Snapshot.
  • Het kopieeren van een Snapshot naar de Snapback partitie voor Instant Snapback. Er blijft in dit geval dus een kopie van de snapshot in de datastore achter.

Terugzetten van een snapshot met Instant Snapback

Omdat wij het mogelijk willen maken om snapshots onmiddellijk terug te zetten (Instant Snapback), bestaat het terugzetten van een snapshot uit 2 stappen:

  1. Het kopieeren van de snapshot die u wilt kunnen terugzetten vanuit de datastore naar de Instant Snapback partitie (dit kan even duren)
  2. Het booten van de VPS vanuit de Instant Snapback partitie. Dit gebeurt onmiddellijk en de oude harde schijf wordt dan de Snapback partitie (totdat u hem overschrijft) zodat u in geval van nood nog terug kan.

Er kan vanuit de VPS niet direct bij de Instant Snapback partitie gekomen worden.

Bootconfiguratie / Snapback

In de CloudVPS Interface is duidelijk aangegeven welke partitie de huidige harddisk is (Boot Partition) en als er eventueel een 2e Bootable HDD klaar staat (Snapback Partition).

Op het moment dat er Snapback plaats vindt - Het Booten van de VPS vanaf de Snapback partitie - dan zal de op dat moment geldende Boot Partitie worden omgeruild met de Snapback partitie. De oude Boot Partitie wordt dan de nieuwe Snapback partitie. Deze kunt u vervolgens gebruiken om weer naar de eerste boot partitie terug te gaan of u kunt hem overschrijven met een ander image uit de datastore.

Voorbeeld: Stel dat de Boot partitie "centos55-bare.conf" is (de Install Image) en dat er vanuit de Datastore de snapshot "18Aug2010-MonoInstall" is gekopieerd op de Snapbackpartitie, dan zal een Snapback de VPS rebooten met als BootPartitie "Aug2010-MonoInstall" en als Snapback partitie "centos55-bare.conf". Wanneer er dan weer wordt ge-Snapbacked dan worden de partities weer omgewisseld en is "centos55-bare.conf" weer de Bootschijf en "Aug2010-MonoInstall" de Snapback Partitie.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen