CloudVPS Backupscript Introductie

Het CloudVPS Backupscript is een verzameling tools welke de backup en herstel van een Linux server simpel en eenvoudig mogelijk maken. De tool biedt ook de mogelijkheid de gebruikte configuratie te testen en waar nodig te troubleshooten. Dit kan met tools als een ruimte calculator.

Met de installatie tool is het mogelijk de installatie en configuratie van het backupscript snel en simpel uit te voeren.

Backup frequentie

Het backupscript werkt op basis van rsync en incrementele backups. De opzet is dat er op maandag een volledige kopie van de server gemaakt wordt. De overige dagen van de week zullen alleen de wijzigingen ten opzichte van de volledige kopie meegenomen worden. Dit maakt het mogelijk om altijd zeven dagen aan volledige backups terug te kunnen zetten tegen een minimaal schijfverbruik op uw backupaccount. Als de data niet al te zeer wijzigt gedurende de week dan is een backup ruimte van twee keer de hoeveelheid data normaal genoeg.

Naast de standaardcyclus van zeven dagen kunt u de volledige wekelijkse backup langer bewaren als u wilt en ook maandelijkse backups instellen en voor langere tijd bewaren. Dit heeft uiteraard wel effect op het ruimtegebruik.

MySQL databases

MySQL database dumps zullen ook meegenomen worden. Dit gebeurt automatisch indien Direct Admin, cPanel of Plesk gevonden wordt op de server. Bij andere configuraties zullen database dumps in de configuratie moeten worden geactiveerd. Er zullen bij elke dagelijkse backup ronde individuele database dumps worden gemaakt welke middels gzip gecomprimeerd worden om ruimte te besparen.

Rapportage

Wanneer het backupscript fouten ontdekt in uw configuratie of tijdens het maken van de backup zelf, dan zal het script deze fouten rapporteren. Deze worden verstuurd naar het emailadres dat tijdens de installatie opgegeven is. Waar mogelijk zal het script u suggesties aanleveren omtrent mogelijke oplossingen voor het probleem.

Backups terugzetten

Backups kunnen worden terug gezet door middel van het meegeleverde herstelscript. U kunt hiermee altijd tot 6 dagen terug backups terugplaatsen en, indien dit geconfigureerd is, eventueel verder terug te gaan. Het is ook mogelijk om individuele MySQL databases terug te zetten.

De volgende knowledgebase pagina's over het CloudVPS Backupscript zouden ook relevant kunnen zijn:
Installatie en updates
Configuratie en backups terugzetten

Download de volledige (Engelstalige) versie van de backupscript documentatie (PDF)

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen