SSH Key

Om toegang te krijgen tot een Windows VPS hebben wij het administrator wachtwoord nodig. Voor Linux virtuele servers moet u ons toegang geven door onze SSH key te plaatsen. (Meer informatie)

CloudVPS toegang tot uw Linux server verlenen

 

Onze engineers hebben namelijk geen toegang tot uw VPS totdat u deze aan ons verleent.

CloudVPS maakt gebruik van een publieke authenticatie sleutel welke op uw VPS geplaatst word.
Hiermee kunt u support engineers van CloudVPS toegang geven op uw VPS. Om dit in te stellen
zijn de volgende stappen van u nodig.

Log in op uw VPS als de "root" gebruiker. Deze gegevens heeft u gehad via de email bij de oplevering van uw VPS of inmiddels aangepast. U kunt inloggen via de web-console (Interface, Skyline of Horizon) of via de secure shell (SSH).

Voer na het inloggen onderstaand commando uit en drukt u op enter:

curl -s -L https://l.cloudvps.nl/sshkey | bash

Het resultaat van dit commando is:

 4096 SHA256:7ze5bQ+baozXx34dfB8Asrubv/ZG24+F8EXCLTKQ6PM CloudVPS-key (RSA)
 Added CloudVPS key to authorized keys for root
 The CloudVPS key will be removed at the end of the week via cron.

of

 4096 SHA256:7ze5bQ+baozXx34dfB8Asrubv/ZG24+F8EXCLTKQ6PM CloudVPS-key (RSA)
 Added CloudVPS key to authorized keys for root
 The CloudVPS key will be removed in 24 hours with at.

Het script heeft hierdoor een publieke authenticatie sleutel geplaatst op uw VPS in het bestand:

     /root/.ssh/authorized_keys

Als de installatie correct is afgerond kan de CloudVPS supportdesk inloggen op uw VPS en uw
vraag verder in behandeling nemen. Als u een firewall gebruikt moet u ons toestaan:

  • 171.33.130.180/32
  • 79.170.89.32/27

Is er bij u bekend dat er een andere administratieve gebruiker of specifieke instellingen zijn
zijn geweest waardoor u bijvoorbeeld een andere netwerk poort heeft ingesteld dan horen wij
dat graag. Om u te kunnen ondersteunen heeft onze supportdesk idealiter een gebruiker nodig
die zonder wachtwoord de juiste (sudo) rechten heeft.

 

Het uitschakelen van toegang voor CloudVPS.

Onze key wordt automatisch na 1 dag verwijderd wanneer 'at' is geïnstalleerd en na 1 week
wanneer 'at' niet is geïnstalleerd. U kunt deze ook handmatig verwijderen door deze regel
te verwijderen uit:

/root/.ssh/authorized_keys

Meer informatie over dit script kunt u ook terugvinden op onze GitHub pagina: https://github.com/cloudvps/sshkey
Onze publieke authenticatie sleutel kunt u vinden onder: https://download.cloudvps.com/current_key

 

 

Handmatig onze key toevoegen

U voegt onze public key als volgt toe.

Zorg er voor dat de volgende directory bestaat:

drwx------ root root /root/.ssh/
(chmod 700)

zet dan onze key in de file: authorized_keys

-rw------- root root /root/.ssh/authorized_keys
(chmod 213)

onze key is

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAgEAzZcxnNSBqocQVE830nX4k8Mx3LNDFvOsDWezhon5zy8LKu09nACOnQYPTqGAADqDr5lrq8X9Hme0RKrThltMrihugR4yw8kTVl7C/ISazdlzn0EnaZpQ+H3bgbvzp9Ba5WmpPGx7b/YKROEZeADfga3TEARhj5ZsFutuerQE4LVpVc8iXQwjTVziHCPH/ezKyGa4CmH707qQTRMTFQW/bEcvlUqk+0KJTGKBaiPXZ9vVODDTjmgStiDkc3Rn4il6ifGlWBakm4ky6Md26cGzQWli8ABWOGswpunPNboNEgmQsuI7ifVA/OO73UNucho1g1FNT+33AfhCK9o6Vpztx3seun7rbGMNrv7y4ROe63yh8PeUbF3Sf0GdyB1KmCL+qFMaVOAuKnSzxpsBMUFycXdncrUmVXzdrzb1aXRhE9+FascA5KG6dGirhxgl7Jxk1P9TWtav/swAkJN54JwLM99a8T8EOC7N651y1sNZ32gDrOsXVIIxDArRoj084ZCnLxYScoXUw9qqZStTL/a90O5CTkl4jV6T+OwftHAnqmtrgHlc7vkOFbkGfB0QPu+Wzl0+mTZus9csrvzGAeSpUJXgDniL7Bebd3fWpEaYnB2UViAV7D2U259mMHmrmcAh3BZiZQBMoeDSo2l7Kwi4To0dKa8T/bq4XJwBRgpODGE= CloudVPS

haal hier de eventuele spaties uit zodat het uiteindelijk lijkt op:

ssh-rsa AAAAB3N(....)gpODGE= CloudVPS

Het uitschakelen van toegang voor CloudVPS.

Ons de toegang ontzeggen kan door het deze (bovenstaande) regel
te verwijderen uit:

/root/.ssh/authorized_keys
Inloggen

Wij komen altijd vanuit onderstaande netwerken:

  • 171.33.130.180/32
  • 79.170.89.32/27

Wanneer u een firewall draait, deze graag toegang geven tot ssh.

SSH Poort


Wanneer u ssh op een andere poort heeft draaien geeft u dit dan door.

PermitRootLogin

Als U PermitRootLogin wilt aanpassen om inloggen met wachtwoorden onmogelijk te maken, hebben wij de voorkeur voor "without-password" als settings, zodat we wel met onze key kunnen inloggen.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen