Kan CloudVPS de toegang ontzegd worden tot een omgeving?

Als u de key van een Linux VPS verwijdert of het password van een Windows VPS verandert zullen wij niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming op uw virtual server komen. De enige uitzondering is als wij hier om juridische redenen toe verplicht worden. Als u een control panel heeft en u verwijdert onze key, vergeet dan niet ook het control panel wachtwoord te veranderen.

Helpcenter

Algemene FAQ

Bekijk alle vragen

OpenStack FAQ

Bekijk alle vragen

Knowledgebase

Bekijk alle vragen