Voorkom spam problemen bij het sturen van email

General

Spam is nog steeds één van de grootste ongemakken van het internet. Niet alleen inkomende spam zorgt voor problemen maar het ongewild versturen van spam of gezien worden als een partij die spam verstuurt ook. Spammers hacken met grote regelmaat servers die vervolgens misbruikt worden voor het versturen van spam. De meeste hacks vinden plaats omdat updates aan websites niet op tijd zijn geïnstalleerd of omdat zwakke wachtwoorden zijn achterhaald. Het verdient dan ook aanbeveling om updates tijdig te installeren en goed wachtwoordbeheer toe te passen op uw omgevingen.

Forwarding rules

Een andere, wat minder duidelijke, manier waarop spam onbedoeld voor overlast kan zorgen is door het gebruik van zogeheten forwarding rules. Wanneer in de mailinstellingen op de server wordt aangegeven dat alle inkomende mail moet worden doorgestuurd naar een email dienst zoals bijvoorbeeld Hotmail, zal alle mail dus inclusief spam daadwerkelijk worden doorgestuurd. Hotmail op zijn beurt ziet vervolgens dat er vanaf uw IP adres veel spam binnenkomt. Emails vanaf uw IP adres zullen vervolgens geweigerd worden en het IP kan ook op algemeen gebruikte spamlijsten terecht komen. Hierom raden wij het gebruik van ongefilterde forwarding naar email diensten sterk af.

Email instellingen

Om de overlast van spam te verkleinen hanteren meer en meer mail diensten strakke regels rondom het ontvangen van e-mail. Het nadeel hiervan is dat ook gebruikers die zelf niet direct spam versturen alsnog problemen kunnen ondervinden bij het verzenden van mail, omdat niet wordt voldaan aan deze strengere eisen.

Veel van deze eisen zijn technisch van aard en betreffen instellingen die aangeven of een server daadwerkelijk mail mag versturen voor een specifiek domein. Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn SPF en DKIM. SPF staat voor Sender Policy Framework; een set instellingen in de domeindefinitie die aangeven welke server verantwoordelijk is voor de verzending van mail voor dat domein. DKIM betekent DomainKeys Identified Mail, dit is een authenticatie systeem waarmee organisaties verantwoordelijkheid voor de verwerking van email kunnen nemen voor een specifiek domein. Een andere set instellingen die gecontroleerd kunnen worden betreft het correct instellen van zogeheten reverse DNS instellingen. Hierbij kan een IP-adres worden teruggeleid naar een servernaam. Dit geldt met name ook voor IPv6, aangezien het instellen van de IPv6 reverse DNS vaak vergeten wordt bij het instellen van DNS.

Uw systeembeheerder kan u verder helpen bij het correct instellen van de bovenstaande zaken, waarmee de mail sneller en makkelijker kan worden verstuurd en ontvangen.