PRISM gaat door - Europa nu aan zet

News

De Amerikaanse president Obama heeft vrijdagavond een speech gehouden over zijn visie op de hervormingen die de door hem ingestelde, onafhankelijke commissie had voorgesteld. Initieel reageerden de media nog positief op de goed uitgevoerde speech van Obama. Na analyse en commentaar door privacy experts en organisaties blijkt echter dat veel voorgestelde maatregelen genegeerd zijn en blijkt een groot deel van de wel doorgevoerde maatregelen een wassen neus.  Er zijn een aantal zaken verbeterd met betrekking tot het verzamelen en analyseren van data over telefoongesprekken van Amerikanen, maar niet-Amerikanen worden voornamelijk door andere programma’s bespioneerd en deze zijn grotendeels ongewijzigd gebleven.

Bulk collection

Europeanen en andere niet-Amerikanen hebben het meeste te vrezen van zogenaamde 'bulk collection' programma's. Deze slaan massaal informatie op zodat de NSA het kan analyseren om patronen in communicatie te herkennen en hier vervolgens actie op te ondernemen.

Het meest bekende NSA programma is natuurlijk PRISM. Dit programma dwingt bedrijven als Google en Microsoft om informatie die door buitenlanders bij hen wordt opgeslagen vrij beschikbaar te stellen aan de NSA. Hier is vrijwel niets aan veranderd, dus PRISM gaat gewoon door. Er zal een aantal reviews plaatvinden om te bepalen of de periode voor het bewaren van data kan worden verkort en of het mogelijk is minder data op te slaan en toch over de gewenste informatie te beschikken. De reviews houden echter geen enkele concrete verplichting in.

Hacking van Encryptie en SMS systemen genegeerd

Een ander programma, genaamd BULLRUN, heeft als doel de op het internet gebruikte encryptietechnieken voor de NSA te breken met medewerking van Amerikaanse beveiligingsbedrijven. Dit heeft een enorme invloed op het vertrouwen in privacy op het internet. Helaas werd het voorstel van de commissie om dit programma te verbieden door Obama compleet genegeerd.

Een ander programma dat geheel werd genegeerd is Dishfire, vorige week werd bekend dat dit programma wereldwijd honderden miljoenen tekstberichten per dag  analyseert.

Europa aan zet

Verder bevestigde Obama dat niet-Amerikanen niet op al te veel privacybescherming moeten rekenen. De programma's die buitenlanders bespioneren worden als zeer belangrijk voor de Amerikaanse nationale veiligheid beschouwd. Het voorstel om Amerikanen dezelfde privacyrechten als niet-Amerikanen te geven, is dan ook afgewezen.

Het wordt tijd dat Europese overheden en de Europese Unie beseffen dat de NSA programma's die op niet-Amerikanen zijn gericht te nuttig zijn voor de Amerikaanse regering en dat er geen significante actie ondernomen zal worden om ze stop te zetten. Het is dus de beurt aan Europa om serieuze stappen te gaan nemen om privacygevoelige Europese data uit handen van de NSA te houden.