Beheer de CloudVPS Object Store via uw browser met Static Web

VPS/server management

Het zou makkelijk zijn uw object store te kunnen beheren vanuit uw browser. Dit werd tot nu toe echter niet gemakkelijk gemaakt door de verschillende oplossingen die worden aangeboden. Als een prive container in een op OpenStack gebaseerde object store door een browser wordt benaderd dan volgt er een error message omdat de browser zich niet kan authenticeren. Amazon S3 laat in deze situatie eveneens een error message zien.

Als de container publiek is en 'listings' toestaat dan krijg je van zowel OpenStack als van S3 een platte lijst met objecten waar verder alleen met meerwerk door de klant bewerkingen op mogelijk zijn.

Wij willen dat gebruikers ook gewoon via de browser met de CloudVPS Object Store kunnen werken. Onze developers hebben hiervoor een module gescheven.

Als bij onze object store een prive container met de browser wordt benaderd dan vraagt deze om een gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen krijg je een listing van objecten. Als er vervolgens op deze objecten geklikt wordt dan worden deze gedownload.

De browser wordt hiermee een interface voor de object store. Op dit moment kan deze interface alleen nog lezen (downloaden). Wij zullen in de nabije toekomst schijf functionaliteit mogelijk maken. Denk hierbij aan uploaden, bijvoorbeeld door drag-and-drop in de browser, deleten of het editen van metadata.

Het project is ook voor andere OpenStack Swift object stores te gebruiken en we nodigen iedereen uit om deze module te gebruiken. Hier kunt het project vinden op onze Github pagina Het specifieke project is 'better-staticweb' en 'swift-basicauth' is ook nodig.