Achtergrond - WordPress Optimalisatie iphoneclub.nl

VPS case studies

Achtergrond - WordPress Optimalisatie iphoneclub.nl

Deze post geeft wat achtergrond informatie bij de volgende post over de performance van het populaire WordPress blog iPhoneclub.nl tijdens de Apple Keynote van 9 Juni 2008. Dit artikel beschrijft hoe de performance van WordPress op deze site is geoptimaliseerd voordat de Keynote plaatsvond.

De toegepaste optimalisaties vallen in 3 groepen uiteen:

  • WordPress caching activeren en optimaliseren: Er is WP Super Cache op de website geïnstalleerd om de serverload te verlagen. Dit script werkt alleen met HTTP GET requests en niet met HEAD requests, wat problemen kan opleveren met browser caches, proxies en monitoring software. Er is een aanpassing gedaan om de WordPress cache ook actief te maken voor HEAD requests.
  • Databaseload verlagen door betere indices (indexering op tabellen): WP-Polls (een poll-plugin voor WordPress) en reacties (comments) op blogpostings leverden enorm veel databaseload op. Het bleek dat er nog onvoldoende gebruik werd gemaakt van het indiceren van tabellen. Vervolgens zijn indices op enkele veelgebruikte tabellen aangebracht (en in een veel eerder stadium is WP-Polls weer van de blog verwijderd). Hiernaast zijn de instellingen voor de MySQL query cache opgewaardeerd.
  • Optimalisatie webserver: Een aantal belangrijke variabelen in de configuratie van Apache heeft potentieel een enorme impact op de performance van een drukke site. Deze variabelen moeten worden afgesteld op de server en de website, aangezien ze elkaar ook weer beïnvloeden. Denk hierbij aan variabelen als ConnectionTimeout (bepaalt wanneer een verbinding verbroken wordt), KeepAlive (bepaalt of een goede verbinding afgesloten wordt nadat de taak volbracht is) en MaxChildren (het maximale aantal Apache child-processen).

Andere cachingmogelijkheden naast WP Super Cache, zoals eAccelerator (een PHP opcode cacher) en memcached (zet de database in RAM) zijn nog niet gebruikt door compatibiliteitsproblemen met andere scripts die actief zijn op iPhoneclub en andere sites op de VPS.